| | Хорошие новости: Мошенник Дмитрий Нагута (афера Helix) "требует"
Вернуться назад

Хорошие новости: Мошенник Дмитрий Нагута (афера Helix) "требует"

Не часто в деятельности ОО АИ "Профит" происходят новости, которые радуют весь коллектив, да ещё как радуют - по максимальной шкале своей событийностью. 27.10.2016 получили занятное требования, от всем нам известного афериста/мошенника Дмитрия Нагуты и его мошеннической финансовой пирамиды Helix, с требованиями (!), во-как колбасит недочеловека, который прожигает украденные деньги инвесторов катаясь по миру:
Хорошие новости: Мошенник Дмитрий Нагута (афера Helix) "требует"
Хорошие новости: Мошенник Дмитрий Нагута (афера Helix) "требует"
Хорошие новости: Мошенник Дмитрий Нагута (афера Helix) "требует"
Хорошие новости: Мошенник Дмитрий Нагута (афера Helix) "требует"
Хорошие новости: Мошенник Дмитрий Нагута (афера Helix) "требует"
Хорошие новости: Мошенник Дмитрий Нагута (афера Helix) "требует"
Хорошие новости: Мошенник Дмитрий Нагута (афера Helix) "требует"


Текст написан явно не Нагутой (в силу образования вора и мошенника), но требования от его лица (пока ещё ворованных денег на юриста не хватило - ждем, и денег на подпись под этим требованиям - тоже не хватило, ожидаем), текст "требования" афериста Дмитрии Нагуты, цитируем для тех, кому лень качать само письмо или неудобно ознакомиться с ним по скриншотам (скачать непосредственно можно по ссылке здесь):

Голові комісії з припинення (ліквідатору)
Громадської організації Активних інвесторів «Профіт»
ЄДРПОУ 39807228
Юридична адреса: 51900, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Кірова, буд. 12
Василенку Сергію Євгеновичу 

Громадянина України
Нагути Дмитра Петровича

ЛИСТ-ВИМОГА

В мережі Інтернет на веб-сайті http://profita.org/, було опубліковано ряд статей, в яких поширено недостовірну інформацію та таку, що принижує честь і гідність та ділову репутацію громадянина України Нагути Дмитра Петровича, зокрема:
- стаття під назвою «Мошенник Дмитрий Нагута (HELIX Capital) прикрываются именем Президента Украины», за посиланням http://profita.org/investigation/305-moshennik-dmitriy-naguta-helix-capital-prikryvayutsya-imenem-prezidenta-ukrainy.html;
- стаття під назвою «Прошлое мошенника Дмитрия Нагуты (HELIX Capital)», за посиланням http://profita.org/investigation/390-proshloe-moshennika-dmitriya-naguty-helix-capital.html;
- стаття під назвою: «Афера с акциями от Helix Global (helixcapital.biz и bluebeard24.com) и Дмитрия Нагуты», за посиланням
http://profita.org/investigation/505-afera-s-akciyami-ot-helix-global-helixcapitalbiz-i-bluebeard24com-i-dmitriya-naguty.html;
- стаття під назвою «Шок: Развитие событий аферистов Helix (Дмитрия Нагуты)», за посиланням http://profita.org/investigation/582-shok-razvitie-sobytiy-aferistov-helix-dmitriya-naguty.html, а також ряд інших статей.

В даних статях Нагута Д.П. звинувачується в брехні, шахрайських діях та організації злочинного товариства Helix. Це лише невелика частина негативної та неправдивої інформації, яка описана в статях про Нагуту Д.П.
Згідно ч.2 ст. 5 Закону України «Про інформацію»: «реалізація права на інформацію не повинна порушувати… права та інтереси інших громадян».
Крім того, хоча право кожного вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію і закріплено ст. 302 ЦК України, однак, за змістом даної статті, інформація, що поширюється, має бути достовірною - отриманою з офіційних джерел. Особа, що поширює таку інформацію зобов'язана посилатися на таке джерело. У разі отримання інформації з джерел, відмінних від офіційних, особа, що поширює інформацію, зобов'язана переконатися в її достовірності.
Однак, вся поширена Вами інформація є недостовірною, неперевіреною та не підтверджується жодними доказами, не відповідає дійсності та тим самим ганьбить честь, гідність та ділову репутацію Нагути Д.П.

Звертаємо увагу, що недостовірною також вважається негативна інформація, яка в тому числі викладена в ваших статях.
Відповідно до абз. 6, п. 15 Постанови Пленуму ВСУ від 27 лютого 2009 року № 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи»: «згідно з частиною третьою статті 277 ЦК негативна інформація, поширена про особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного (презумпція добропорядності).
Негативною слід вважати інформацію, в якій стверджується про порушення особою, зокрема, норм чинного законодавства, вчинення будь-яких інших дій (наприклад, порушення принципів моралі, загальновизнаних правил співжиття, неетична поведінка в особистому, суспільному чи політичному житті тощо)».

Можна зробити висновок, що поширення Вами недостовірної інформації має на меті виключно опорочення честі і гідності та ділової репутації Нагути Д.П., що свідчить про явне та грубе порушення Вами викладених норм чинного законодавства України.

Також, в опублікованих статтях без згоди Нагути Д.П. було здійснено публічний показ ряду його фотографій, хоча, відповідно до ст. 308 ЦК України фотографія, інші художні твори, на яких зображено фізичну особу, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені лише за згодою цієї особи.
Чинне законодавство України захищає кожну особу від посягань на її особисті немайнові права, в тому числі право на повагу до її гідності, честі та ділової репутації.
Статтею 270 ЦК України встановлено, що відповідно до Конституції України фізична особа, зокрема, має право на повагу до гідності та честі.
У статті 12 Загальної декларації прав людини 1948 року встановлено, що ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність його житла, таємницю його кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожна людина має право на захист законом від такого втручання або таких посягань.
Разом з тим, Вами було здійснено поширення неправдивої, неперевіреної та недостовірної інформації про Нагуту Д.П., що викликає негативне ставлення до нього, формує у читачів помилкове враження про те, що він є недобросовісним громадянин та шахраєм.
Таким чином, поширення та розповсюдження інформації в зазначених статях завдає непоправної шкоди честі, гідності та діловій репутації Нагути Д.П.
Зокрема, під гідністю слід розуміти визнання цінності кожної фізичної особи як унікальної біопсихосоціальної цінності, з честю пов'язується позитивна соціальна оцінка особи в очах оточуючих, яка ґрунтується на відповідності її діянь (поведінки) загальноприйнятим уявленням про добро і зло, а під діловою репутацією фізичної особи розуміється набута особою суспільна оцінка її ділових і професійних якостей при виконанні нею трудових, службових, громадських чи інших обов'язків.

Цим самим, Ви грубо порушуєте свій конституційний обов’язок, встановлений ст. 68 Конституції України: «Кожен зобов'язаний не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.».
Крім того, Ваші дії свідчать про порушення недоторканості життя Нагути Д.П., що тягне за собою накладення кримінальної відповідальності згідно ст. 182 КК України.

Звертаємо увагу, що за кожне порушення норм законодавства винна сторона несе відповідальність.
У зв’язку з цим, у випадку подальшого розміщення незаконних та недобросовісних статей про Нагуту Д.П. на Вашому сайті, він буде змушений звернутися до відповідних державних та судових органів з метою захисту своїх законних прав та інтересів як громадянин України, а також до правоохоронних органів, з метою накладення на вас відповідальності за порушення, які стосуються його особи.

Крім того, оскільки Вами вже було свідомо опубліковано ряд неправдивих та неперевірених відомостей про Нагуту Д.П., які мають на меті переконати та створити враження для невизначеного кола осіб про неправомірні, непрофесійні методи його діяльності, ВИМАГАЮ:
- протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання даного Листа, видалити з веб-сайту http://profita.org/ всі статті, які стосуються Нагути Д.П., з метою припинення порушення його законних прав та інтересів.


24 жовтня 2016 р. Д.П. Нагута


Комментарии, конечно они будут. Ибо нужно делиться радостью со всеми кто тем или иным способом прикоснулся к "творчеству" Нагути Дмитра Петровича (Громадянина України, а другими словами афериста и мошенника, который имеет гражданство Украины и не забывает своих же соплеменников обманывать и выуживать у них деньги). Сразу хочется выделить те материалы, которые Нагута Дмитро Петрович хочет удалить с ОО АИ "Профит":

- Мошенник Дмитрий Нагута (HELIX Capital) прикрываются именем Президента Украины
- Прошлое мошенника Дмитрия Нагуты (HELIX Capital)
- Афера с акциями от Helix Global (helixcapital.biz и bluebeard24.com) и Дмитрия Нагуты
- Шок: Развитие событий аферистов Helix (Дмитрия Нагуты)

Малоуважаемый, Дмитро Петрович, хочется Вам ответить публично:
- мы негодуем - что выбраны только эти 4 материалы, хотя на страницах общественной организации ОО АИ "Профит" материалов про Вас и Вашу криминально-преступную деятельность гараздо больше, особенно если взять во внимание комментарии пользователей - там весьма и весьма интересные факты публиковались. Напомним, все статьи доступы по тегам: Helix, Helix Capital Investments, Helix Global, Helix акции, Дмитрий Нагута.
- мы негодуем и в случае, с первой статье - неужели Вы уже не родственник Президента Украины, Петра Порошенко, что данная статья Вам не по нраву?
- мы рады, что наконец-то Общественная Организация "Профита" вдруг оказалось официальной организацией, а не псевдо-вымышленной-несуществующий - как Вы высказались в одном из своем видео. Хоть какому-то Вашему вранью приходит конец.
- все материалы по статьям, Ваши фотографии (ценность неописуемая) - взяты из открытых источников, и они должны быть опубликованы для Ваших потерпевших инвесторов, они не взяты из каких-то переписок, взломанных аккаунтов - они взяты с Ваших же аккаунтов и уже являются публичными. Более того, часть материалов ещё с прошлых Ваших преступных афер и мошенничества, начиная с карьеры в МММ.
- "честі, гідності та діловій репутації Нагути Д.П." Дмитрий Петрович Нагута, у Вас нет ни чести, ни гідності, ни тем более деловой репутации - Вы вор, Вы мошенник, Вы аферист, Вы подлое по своей натуре животное, и начиная с аферизма в структурах МММ - Вы больше ничем не отличились ни в одной стране мира.
- "ВИМАГАЮ" - таких прав у Вас нет, не было и никогда не будет. Разве что, после того как все 100% инвесторов, обманутых Вами - получат свои средства назад. И даже тогда, для истории материал останется - это и есть Ваша "деловая репутация, честь и достоинство" недочеловека.

Но поучаствовать в этом суде, Дмитро Петрович Нагута, мы посчитаем за счастье, по некоторым причинам, которые уже сейчас готовы озвучить (ряд умолчать для суда):
- очень хочется в судебном процессе, наконец-то поставить точку над "ї" - о Вашей родственной связи с Президентом Украины, Петром Порошенко и о Вашей биографии по части "экс-депутат Верховной Рады" и прочие необоснованные и откровенно лживые регалии (это к слову, часть одной из статье, которую Вы планируете удалить).
- очень хочется в судебном процессе, наконец-то поднять аудиторские бумаги (Великобритания, Кипр) той компании, которая в разрез всем законам Украины проводит некое "народное IPO" на территории Украины и продает свои "туалетные акции" ни на Фондовой бирже Украины, или фондовой бирже Великобритании, или фондовой бирже Кипра, а в .... "жопе Интернета".
- очень хочется в судебном процессе (и порядке) наконец-то увидеть принадлежность Вас к тем или иным "бизнесам" под которые принимаются и принимались денежные средства инвесторов (которые, к слову, назад эти деньги получить не смогли), быть может даже получится увидеть других "владельцев" так называемой компании Helix (которая, по законодательству Великобритании, даже не имеет и не имела право привлекать заемные средства, как не имела и не имеет право привлекать инвестиции).
- очень хочется в судебном порядке, узнать судьбу ещё одной Вашей аферы - Helix дом - Жилой комплекс Ариан, который якобы что-то продавал, но строительство не ведется, на каком праве он что-то продавал - неизвестно, да и архитектура (планы домой) явно не соответствуют тому, что строилось вовсе.
- очень хочется в судебном порядке, показать суду да и всем присутствующим, потрясающие Ваши видео - где идет обсуждение политики Киевской власти по части войны на востоке, зоны АТО, и главное - прекрасных высказываний, по части оплаты налогов "с бизнесов и инвестиций" в целом. Надеюсь, Ваш "родственник "Петро Порошенко" - не будет против (сарказм)?
- очень хочется поднять налоговые вопросы, и правовой дееспособности подобных "инвестиций" в Украине в целом. Может, наконец-то, Украина узнает, какой бизнес в 1 млрд евро на её территории процветает и Вы официально станете крупнейшим налоговым плательщиком в Украине, а не будете и дальше "ворованные деньги прогуливать по Кипрам, Швейцариям и Таиландом"
- мы постараемся, на этот праздник "судебной системы" привести и оповестить максимальное количество Ваших кинутых и обманутых инвесторов со всей Украины, ведь это часть судебного процессе и тех статей, которые Вы требуете удалить. Люди свои деньги не вернули назад и таких (да, Вы и сами знаете) громадное количество.
- по работе псевдо-обменника (вне рамках законодательства Украины) Helix Money, тоже имеется ряд деликатных вопросов.

Это только ряд поверхностных вопросов, которые очень хочется обсудить именно в судебном процессе, а не путем обмана Ваших инвесторов через системы бреда и лжи, через которые Вы вещаете своей "обманутой пастве". Наше мнение в отношении Вас, выражается законодательством Китая по части афер и финансовых пирамид - Смертная казнь, это то минимальное (с конфискацией), что должно постигать таких "деловых" людей как Вы и всю Вашу рефовод-паству, которые своими руками (в наличной форме) украли и инвесторов деньги. Свое личное мнение я уже высказал между строк этой статьи.

ОО АИ "Профит" с радостью ожидает официального приглашения в суд по Вашим "требованиям" и с радостью оповестим всех инвесторов о такой важной необходимости прийти и высказать Вам в лицо их мнение и их требования. Быть может, прямо в суде и пойдет выплата украденных денежных средств инвесторам? А что, был бы удивительный прецедент и наконец-то, Нагута Дмитро Петрович стал бы на деле выполнять свои слова, а то ведь закрыть возможность комментирования в VK - только на это хватило у аферистов-мошенник-мразей "граждан Украины" фантазии и вещать неизвестно откуда, размещая свои фотографии отдыха и времяпровождения за счет других "граждан Украины, России и Казахстана".


Цитата
  • Группа: Гости
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
^
Все инвесторы ждут Нагута вора в суде. И тогда одного пистолета тебе мало будет танк будешь гнать. Душить таких сволочей. сколько людей обмануто.
  • Нравится
  • 1

Подать жалобу

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Протест жалобы

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос партнерства

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос на интервью

Включите эту картинку для отображения кода безопасности